Over ONR

Ondernemend Rivierenland (ONR)

Ondernemend Rivierenland (ONR) is een samenwerking van ROC Rivor, het regionaal bedrijfsleven, lokale overheden en onderwijsinstellingen. ONR stimuleert ondernemend gedrag en faciliteert (startende) ondernemers. Samen werken de partners aan het versterken van de regionale economie en het behouden van talent in de regio, o.a door te investeren in ondernemend onderwijs. ONR wordt gesteund door Provincie Gelderland en het Ministerie van OCW

Missie

Het ontwikkelen, verbinden en behouden van talent en ondernemers in regio Rivierenland.

Visie

Ondernemend gedrag bij mensen stimuleren en (door)ontwikkelen.

Het Team

Het partnernetwerk van ONR wordt ondersteund door een projectteam. Het team zorgt voor de realisatie van het projectplan en voor de verbinding tussen de partners, de studenten en de docenten.

Paul Nieuwenhuis

Paul Nieuwenhuis

Paul Nieuwenhuis

Joris Wanders

Paul Nieuwenhuis

Jamilla Frenay

Paul Nieuwenhuis

Hilco van de Kraats

Het projectteam rapporteert periodiek aan de stuurgroep van Ondernemend Rivierenland. De stuurgroep bestaat uit: Marian Alberts (ROC Rivor), Eugenie Savrij Droste (VNO-NCW Midden), Natalie Bremmer (RW-POA Rivierenland), Henk Bolt (Rabobank West Betuwe), Kenny van Oort (Ondernemers Coöperatie Tiel), Chris de Jong (Leerwerkbedrijf Nieuwe Hollandse Waterlinie)

Onze Partners

> Alle Partners