Sense project

Het Project

Opdrachtgever

GGD

Onze GGD zorgt voor de gezondheid van de inwoners in de regio Gelderland-Zuid. Dit doen wij in opdracht van de gemeenten in Gelderland-Zuid en van de landelijke overheid. Dit gebeurt op de volgende manieren:

-Signaleren en voorkomen van gezondheidsproblemen.

  • -Acuut optreden bij gevaar voor de volksgezondheid, o.a. bij rampen.
  • -Zorg toegankelijk maken voor verschillende doelgroepen.
  • -Bevorderen van samenwerking met partners in gezondheid en veiligheid.

Voor een overzicht van de taken en diensten van de GGD Gelderland-Zuid: https://ggdgelderlandzuid.nl/over-de-ggd/wat-doen-wij/diensten/

Ervaring

Sarah Kaladikis | verpleegkundige bij team Seksuele Gezondheid (SG) en Projectleider van het Nazorgspreekuur Vrouwelijke Genitale Verminking (VGV); meisjesbesnijdenis, GGD

Uitvoering

Het Project Sense is er voor bedoeld om jongeren te informeren en te overtuigen van het gebruik en het bestaan van het platform Sense.
Dit is een online platform waar allerlei vragen en informatie omtrent seksualiteit verzameld zijn. De eerstejaars studenten Media en Vormgeving van het ROC Rivor krijgen hierin de opdracht om een passend audiovisueel product op te leveren waarin ze vrij zijn een eigen thema binnen Sense te kiezen. Ze worden hierin uitgedaagd om op een creatieve manier een boodschap over te dragen. De projecten voor Sense worden altijd uitgevoerd in groepsverband.
Docente Mediavormgeving Sem Wierenga: ‘de opdrachtgever was erg onder de indruk van het niveau van de studenten,
en was in de veronderstelling dat het om 3e of 4e jaars ging’

Project aanmelden

Ook benieuwd hoe Ondernemend Rivierenland u kan helpen? Neem eenvoudig contact op via ons online contactformulier of meld direct uw project aan.