Deze week vond de kick off plaats van het programma ‘Oriëntatie op ondernemerschap’ voor zij-instromers vanuit het UWV. Er bleek grote animo voor dit programma. We hadden het aantal deelnemers voor deze pilot gemaximeerd op 12,  maar uiteindelijk startten we met 14 ‘ondernemers in de dop’, HBO niveau tussen 25 – 50 jaar, woonachtig in onze regio.

De deelnemers maken gebruik van de mogelijkheid om vanuit UWV te onderzoeken of het zelfstandig ondernemerschap een reële optie is. Het programma bestaat uit zes bijeenkomsten waarin verschillende onderwerpen uit het ondernemerschap worden belicht.

Dominca Looze, docente betrokken bij ondernemerschapsonderwijs binnen ROC Rivor, heeft het programma i.s.m. ONR en UWV doorontwikkeld en toegespitst op zij-instromers. Ons ONR netwerk heeft een belangrijke rol in het programma. Rabobank West Betuwe, Nehem KMC, RiBizz zijn al betrokken bij het programma.

Ook worden de ondernemersverenigingen actief benaderd om deze groep potentiële starters een podium en toegang tot een netwerk te geven.

Met dit unieke project werken we aan speerpunt 3 van ons ONR projectplan: Ontwikkelen van zelfstandig ondernemerschap. En aan verduurzaming van de PPS.

Het programma is één van de 18 projecten van Perspectief op Werk, een programma met als doel mensen die nog geen baan hebben, versneld aan het werk te helpen.