Ondanks corona succesvolle afsluiting pilot

Het ROC Rivor programma ‘Oriëntatie op ondernemerschap’ voor zij-instromers vanuit het UWV wordt volgende week feestelijk afgesloten. Ondanks de Corona perikelen, zijn de deelnemers aan de pilot hun eindpitches aan het voorbereiden. Een aantal is zelfs al bezig met de opstart van hun onderneming.

Business Canvas modellen en ondernemersplannen zijn in de maak en worden ‘online besproken’ met ervaren ondernemers / coaches.

Grote animo: start met 14 deelnemers

Er bleek grote animo voor het door ROC Rivor en UWV ontwikkelde programma. Dominca Looze, docente betrokken bij ondernemerschapsonderwijs binnen ROC Rivor: “We hadden het aantal deelnemers voor deze pilot gemaximeerd op 12, maar uiteindelijk startten we met 14 ‘ondernemers in de dop’, HBO niveau tussen 25 – 50 jaar, woonachtig in onze regio”.

Ondernemend talent in Rivierenland

Fridus Heldens, Werkcoach bij UWV: “De deelnemers maken gebruik van de mogelijkheid om vanuit UWV te onderzoeken of het zelfstandig ondernemerschap een reële optie is. Het programma bestaat uit zes bijeenkomsten waarin verschillende onderwerpen uit het ondernemerschap worden belicht”.

De bijeenkomsten zijn nu even stilgelegd vanwege Coronavirus. Ook de geplande bijeenkomsten aan de regionale ondernemerskringen worden uitgesteld. Gelukkig kan een deel van het programma op afstand toch doorgang vinden, zodat de kandidaten niet teveel vertraging oplopen.

Netwerk Ondernemend Rivierenland

Dominca Looze heeft het programma i.s.m. Ondernemend Rivierenland (ONR) en UWV doorontwikkeld en toegespitst op zij-instromers. “Het ONR netwerk heeft een belangrijke rol in het programma. Rabobank West Betuwe, Nehem KMC, RiBizz en Van Herwijnen Kreston zijn al betrokken bij het programma. Ook worden de ondernemersverenigingen zoals Ribizz en OCT actief benaderd om deze groep potentiële starters een podium en toegang tot een netwerk te geven”, aldus Looze.

Ondernemend Rivierenland (ONR) is een samenwerking van ROC Rivor, het regionaal bedrijfsleven, overheden en onderwijsinstellingen. ONR stimuleert ondernemend gedrag en faciliteert (startende) ondernemers. ONR wordt gesteund door de provincie Gelderland en het Ministerie van OCW.

Faciliteren zelfstandig ondernemerschap

Met dit unieke project wordt (startend) ondernemerschap in Rivierenland gestimuleerd. Naast dat het goed aansluit bij de doelstellingen vanuit Perspectief op Werk, is het ook een ambitie van ONR: Het faciliteren van zelfstandig ondernemerschap.

Het programma is één van de 18 projecten van Perspectief op Werk, een programma met als doel mensen die nog geen baan hebben, versneld aan het werk te helpen.