Als medewerkers elke dag een stapje beter presteren, dan presteert de onderneming ook steeds beter.

Hoe kun je het herstel van de corona-crisis inzetten en toegroeien naar een toekomstbestendige organisatie met meer rendement? Daarvoor zijn medewerkers meer dan ooit essentieel. En door hen te laten groeien in hun vakgebied én beroepshouding.

Samenwerking voor de digitale bedrijfsschool
Veel bedrijven willen investeren in de ontwikkeling van hun medewerkers. De tijd en middelen zijn vaak een probleem… In Rivierenland wordt momenteel een samenwerkingsverband van mkb ondernemingen opgezet om een ontwikkelprogramma neer te zetten met de ‘digitale bedrijfsschool’.

Waarom is het interessant voor MKB bedrijven:

+ Kant-en-klaar ontwikkelprogramma: bespaart tijd
+ Korte modules voor medewerkers: gericht op de MKB onderneming
+ Direct toegepast in het werk: direct resultaat
+ Online en offline toepassing: voor alle medewerkers geschikt

 

Kosten en subsidie

De digitale bedrijfsschool zal worden gefinancierd vanuit de SLIM-regeling. Deze regeling biedt mkb ondernemingen de mogelijkheid om werk te maken van een leercultuur en een leven lang ontwikkelen.

Door aan het samenwerkingsverband mee te doen, neem je deel aan een subsidie-aanvraag. Naast mkb ondernemingen zullen o.a. ROC Rivor en Codename Future hieraan deelnemen. Zij zullen de subsidie-aanvraag namens het samenwerkingsverband schrijven en indienen. MKB ondernemers hoeven daar zelf niet actief aan bij te dragen.

U kunt ook contact opnemen met Joris Wanders van ROC Rivor en Ondernemend Rivierenland.

joriswanders@rocrivor.nl
06 15022009